HP Forums
(TI-58) Calculators in Astronomy (czech) - Printable Version

+- HP Forums (https://www.hpmuseum.org/forum)
+-- Forum: Not HP Calculators (/forum-7.html)
+--- Forum: Not remotely HP Calculators (/forum-9.html)
+--- Thread: (TI-58) Calculators in Astronomy (czech) (/thread-13858.html)(TI-58) Calculators in Astronomy (czech) - SlideRule - 10-24-2019 01:07 PM

An extract from ŘÍŠE HVĚZD, 5-84 (pgs 105-109)

"Kalkulátory v astronomii
Calculators in astronomy
Komplexní program na zpracování pozorovani periodických proměnných hvězd metodou Nijlandovou-Blažkovou
Complex program for processing observations of periodic variable stars by Nijland-Blažková method

…Svou myšlenku i realizoval v podobĕ programu pro Tl-58. Autor tĕchto řádkű se tím inspiroval a sestavil analogickŷ program pro HP-15C (resp. HP-34) v inverzní polské logice.
He also realized his idea in the form of a program for Tl-58. The author of these lines was inspired and compiled a similar program for HP-15C (or HP-34) in inverse Polish logic."

The HP programs (A, B & C) pgs 106 -107 & partial 108.
The TI programs (A, B & C) pgs 108 & partial 109.

BEST!
SlideRule